Europski strukturni i investicijski fondovi

Predstavljanje modela niskougljičnog razvoja RH
2x42" multitouch display

 

Društvo za oblikovanje održivog razvoja, skraćeno DOOR, je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Radimo u dva strateška područja: ublažavanje klimatskih promjena suzbijanje energetskog siromaštva.