Europski strukturni i investicijski fondovi
PREZENTACIJSKI CENTAR PP BIOKOVO – Adrion Srce prirode

Lokacija: 

Makarska je priobalni grad u Splitsko-dalmatinskoj županiji, smješten podno planine Biokovo.

O projektu: 

Prezentacijski centar obuhvaća tematski podijeljene cjeline koje su interpretirane na različite načine – grafičkim i multimedijskim prikazima, zvučnim kulisama, opipom i iskustvenim doživljajem. Na taj način se posjetiteljima prezentira građa o Biokovu na vrlo izravan način koji uključuje interakciju i po tome ostaje urezan u sjećanje posjetitelja. Prezentacijski centar ima nekoliko funkcija - prva je svakako predstavljanje geomorfološko - bioloških resursa Biokova posjetiteljima. 

Godina projekta:       2017 g

Druga zadaća objekta i postava bit će promicati zemljopisno-kulturnu baštinu te među lokalnim stanovništvom i posjetiteljima osvijestiti o specifičnim prirodnim okruženjima. 

Objekt sadrži elemente prirodnih vrijednosti i baštine preko kojih će se posjetitelji direktno moći upoznati s prirodnim lokalitetima te se zainteresirati za posjetu PP Biokovo. Ovo je veoma važna funkcija objekta i postava budući da se posjetitelje direktno povezuje s prirodnim lokalitetima. 

Projektni zadatak: 

Prezentacijski centar koji će lokalno stanovništvo i posjetitelje obrazovati o prirodno-kulturnoj baštini Biokova i makarskog područja. U njemu će se posjetitelji moći družiti, zabavljati i na iskustvenom doživljaju obogatiti svoje znanje. 

Cilj:

Jedinstveni doživljaj prilikom posjeta PC Adrion-srce planine koji zaokuplja sva osjetila. Educiranje o prirodno-kulturnoj ponudi Biokova. Uživanje u očuvanoj prirodi i turistički neeksploatiranim dijelovima Biokova. Doživljaj temeljen na interaktivnom multimedijskom iskustvu.

Sredstvo i naš zadatak: 

Izvedba zamišljenog multimedijalnog projekta, koji putem moderne i interaktivne tehnologije i sadržaja prezentira bogatstvo prirodne i kulturne baštine kraja i zemlje.

Sustav i oprema:  možda to može netko ljepše i sadržajnije opisati.  

Postavljanje infrastrukture, opreme -projektori, interaktivni display-i, računalni sustavi upravljanja, interaktivni izlošci, sadržaj koji uključuje animacije i virtualne prikaze. Inteligentne baze podataka, putem kojih se prezentira sadržaj i aplikacije.

Izvedeni projekt rezultat je koordinirane suradnje društva Kapetanović Sistemi u svojstvu izvedbe projekta multimedije, te i društva  Omnivor u svojstvu realizacije sadržaja i aplikacija na projektu.

Slike (prije i poslije)  govore više od tisuću riječi: